Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Vores mission for Aale Hjortsvang Børneby

Aale Hjortsvang Børneby er et lille sted med et stort fællesskab, hvor alle kender hinanden. Vi er beliggende i et naturskønt område med et engageret og opbakkende lokalsamfund. 
Disse rammer vil vi udnytte i vores virke for,

- at alle vores børn hver dag fagligt og socialt dygtiggøres, trives og glædes fra de starter i børnehave til de skal videre efter 6. klasse.  

- at skabe helhed gennem en synlig og naturlig sammenhæng i børnenes udvikling i deres skift mellem dagtilbud, skole og fritid.

 

Vores vision for Aale Hjortsvang Børneby

I Aale Hjortsvang Børneby ønsker vi:

 • fortsat at udvikle læreprocesser af høj kvalitet
 • at motivere børnene til faglig nysgerrighed og kreativitet
 • at være førende i anvendelse af teknologiske værktøjer
 • at de fysiske rammer inde som ude er inspirerende for læring og trivsel
 • at fremme en bæredygtig og miljøbevidst adfærd
 • at skabe rammen for at hvert enkelt barn lærer at tage ansvar for sig selv og fællesskabet
 • at være en attraktiv folkeskole og arbejdsplads

 

Værdigrundlaget for Aale Hjortsvang Børneby

Aale Hjortsvang Børnebys værdier er en vigtig del af det fundament, vores arbejde skal bygge på. Forankringen af værdierne sker gennem processen med at udvikle dem, ikke ved at læse det færdige værdigrundlag.  

Debatten om, hvilke værdier vi som skole vil arbejde med, og hvorfor vi vil det, er med til at skabe bevidsthed hos os alle om de valg, der træffes. Det gør det nemmere at handle i overensstemmelse med det valgte værdigrundlag. I udviklingsprocessen er refleksion et nøgleord.

Grundlæggende respekt for andre mennesker er den bærende værdi i kommunikation og dialog på alle planer i skolehverdagen. Gennem skolens virksomhed skabes grundlag for, at alle kan være en del af fællesskabet, og at alle kan få etableret venskaber, deltage i og få udbytte af det.

Børnebyens værdier tager afsæt i Hedensted Kommunes værdier, som er ansvar, dialog og udvikling.

Vores værdier i Aale Hjortsvang Børneby er:

 • Trivsel
 • Kvalitet
 • Ansvarlighed
 • Innovation

 

Trivsel

Aale Hjortsvang Børneby er kendetegnet ved høj grad af trivsel for alle Børnebyens parter. Ved trivsel forstår vi, at det skal være trygt at være i Børnebyen, og at man er en værdsat del af et forpligtende fællesskab. Både børn, forældre, medarbejdere og ledelse er aktive medspillere i at fremme trivslen, som handler om at få skabt en sammenhæng i det enkelte barns hele dag, hvor der er høj tolerancekultur og plads til forskellighed.

Kvalitet

Aale Hjortsvang Børneby er kendetegnet ved, at alle Børnebyens parter yder en indsats, som er præget af kvalitet. Ved kvalitet forstår vi en høj faglig standard præget af indsigt og engagement. Vi skal konstant udfordre os selv i forhold til at skabe de bedste læringsmiljøer for vores børn. For os er kvalitet ensbetydende med en udfordring om konstant forbedring for at være det bedste

Leg og læring handler om at give efter for sin nysgerrighed og igennem legen at bruge sin forestillingsevne til at skabe noget, der giver en ny, overraskende og værdifuld forståelse.

Ansvarlighed

Vi ønsker at skabe en kultur, hvor vores børn bliver bevidste om deres ansvar for egen faglig og sociale udvikling, samtidig med at de bidrager til og vokser i at fællesskabet styrkes. Gennem medbestemmelse i både læreprocesser og Børnebyens aktiviteter opnår børnene ejerskab og tillid til, at de har indflydelse og medansvar her og nu, samtidig med at de får opbygget forudsætninger for at agere ansvarligt videre i livet over for medmennesker, samfund og naturen.

Innovation

Ved innovation forstår vi evnen til at tænke i nye baner, se alternative løsninger og føre dem ud i livet. Innovativ læring handler om muligheder for at eksperimentere, improvisere og opdage. Ved at udvide vores horisont og handlemåde (både praktisk og teoretisk) kan vi bedre se tingene fra flere synsvinkler og lære noget nyt. Vi skaber et undervisningsfundament, hvor blandt andet bæredygtighed inkluderes, og hvor de nyeste digitale IT muligheder bringes i spil på forskellig vis.